Statistik 2021

Här samlar vi kortfattad månadsvis statistik över antal besök på webbplatsen Krisinformation.se och de sociala mediekanalerna.
Uppdaterades

December

Besök startsida: 334 646
Besök webbplats: 1 851 191

Flest besök nyheter:
•Nya åtgärder för minskas smittspridning (21 december) 87 210
•Nya åtgärder (7 december) 44 758  
Engelska sajten startsida: 33 968
Engelska sajten: 340 429

2021

Besök webbplats: 12 234 580
Startsida: 1 917 788
Engelska sajten startsida: 254 083
Engelska sajten: 3 303 158
Engelska covid-19 start: 302 440
Engelska inreserestriktioner: 1 136 752
 
FB 167 695 följare 2/1-22

IG 130 046 följare 2/1-22.
 
TW 133 549 följare 2/1-22

År 2021
(1 januari-13 december)

Inlägg med störst räckvidd i sociala medier:

 • Om vaccin 31 mars Räckvidd: 240 66
 • Regionala rekommendationer 23 feb. Räckvidd: 230 942
 • Följ råden 29 mars Räckvidd: 206 326
  Samtliga på Facebook

Antal besök webbplatsen: 11 212 834

Antal besök startsidan: 1 731 377

Mest besökta nyheter:

 • Anpassade restriktioner införs… (12 maj): 213 130
 • Nya restriktioner för butiker och gym (8 januari): 63 081
 • Nya åtgärder för minskad smittspridning (7 dec): 42 521
 • Myndigheterna om omikron (26 nov): 40 668

Covid-19

 • Covid-19 startsida 783 547 besök
 • Covid-19 Detta gäller just nu 1 063 789 besök
 • Covid-19 Utrikesresor 423 122 besök
 • Covid-19 Vaccin/Risker och biverkningar 425 383 besök

November

Startsidan:  178 164 besök

Alla besök på Krisinformation.se: 955 388

Flest besök nyheter:

 • Myndigheterna om den nya virusvarianten 28 536
 • Röd vädervarning för kraftigt snöfall 17 999
 • Alla mellan 18 och 65 rekommenderas påfyllnadsdos 15 595                    

Engelska webbplatsen: 219 786 besök

Facebook 166 852 följare (165 748)

Flest interaktioner

 • Folkhälsomyndigheten skärper rekommendationerna  21 643
 • SMHI vädervarning 19 209
 • Alla rekommenderas testning 18 854

Twitter 132 534 följare (131 691)

Flest interaktioner

Nya rekommendationer vid symtom 5267

Rekommendationer vid smitta i hemmen 4492

Påfyllnadsdos 3263

Instagram

129 151 följare (128 691)

Språksidor under pandemin

Antalet besökare per månad under 2021 visar hur informationen besöks bortsett från under inledningen av pandemin och lanseringen av sidorna på andra språk, samt de toppar som förekommit på grund av smittspridningen.

 • Engelska har en särställning och över 25 000 besök görs fortfarande på händelsestartsidan varje månad år 2021.
 • Arabiska motsvarigheten har över 2700 besök per månad följd av lättläst med 935 besök i månaden.
 • Bland övriga språk har farsi 352 besök, somaliska345, turkiska 339, teckenspråk 296 besök i månaden och tigrinja 256 besök i månaden.

Folkhälsomyndighetens information på trettiotalet språk:

Flest besök på:

 • spanska 14 307
 • polska 9039
 • tyska 6969
 • ryska, thai, BKS (bosniska, kroatiska, serbiska) och dari med över 2000 besök vardera från den 1 jan 2020 till och med 31 okt 2021.

Turistinformation sommaren 2021:

 • Engelska är i särställning med 161 759 besök mellan vecka 23 och 35 men sidan har funnits sedan sommaren 2020.
 • Tyska (32 876) och nederländska (27 164) informationen har många besök.
 • Därefter kommer franska 4841, ryska 4337 och spanska med 3283 besök.

Mindre använda var sidorna på polska 2308, kinesiska 1413 och italienska 1194.

Oktober

Startsidan: 68 100 besök

Hela webbplatsen: 457 816 besök.

Nyheter med flest besök:

 • Ändrade rekommendationer: 10 859 besök
 • Förlängt inreseförbud 7367 besök.
 • Nya vädervarningar 51 59 besök.  

Mest spridda inlägg på Facebook:

Ändrade rekommendationer 20 645 engagements

Förlängt inreseförbud och Paus för Moderna med vardera strax över 13 000 engagements.

Twitter:

 • Inreseförbudet 2534 engagements
 • Ändrade rekommendationer för testning 2285
 • VMA Kalmar 1404

Antal följare

Facebook: 165 748 (165 424)

Twitter: 131 691 (131 100)

Instagram: 128 691 (128 717)

Året hittills

Antal besök på Krisinformation.se 1 januari-26 oktober 2021

Hela webbplatsen 9 342 684 besök

Startsidan 1 392 405 besök

Detta gäller just nu: 748 131 besök.

Händelsesidan för pandemin: 714 543 besök

Engelska webbplatsen: 2 710 442 besök.

Engelska sidan med information om resebegränsningar: 858 300 besök.


Sociala medier  

1 januari-26 oktober 2021: 177,7 miljoner visningar. 2,8 miljoner gånger engagemang.

Sammanlagt antal visningar av Krisinformation.ses inlägg i sociala medier: 177 767 754  gånger.

Engagemang (delningar, kommentarer, gillamarkeringar, klick etc): 2 844 674  gånger.

1 januari-26 oktober 2020: 302 miljoner visningar. 4,7 miljoner gånger engagemang.

Sammanlagt antal visningar av Krisinformation.ses inlägg i sociala medier: 302 634 733 gånger.

Engagemang (delningar, kommentarer, gillamarkeringar, klick etc): 4 672 569 gånger.

1 januari-26 oktober 2019: 12 miljoner visningar. 493 193 gånger engagemang.

Sammanlagt antal visningar av Krisinformation.ses inlägg i sociala medier: 12 132 480 gånger.

Engagemang (delningar, kommentarer, gillamarkeringar, klick etc): 493 190 gånger.

September

Startsidan 117 077 besök

Hela webbplatsen 747 414 besök

Flest besök nyheter:

 • Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga    11 763
 • Flera restriktioner tas bort den...                 25 491
 • Barn från 12 år erbjuds vaccin                     5274

Antal besök Visiting Sweden juni-september på

 • Engelska 191 223
 • Tyska 36 148
 • Franska 5985
 • Spanska 5136
 • Italienska 1546
 • Ryska 6782
 • Polska 3691
 • Kinesiska  2039                                                               

Sociala medier

Följare Twitter 131 100

Följare Facebook 165 424

Följare Instagram 128 717

Följare både Facebook och Instagram 24 539

Augusti

Besök startsidan Krisinformation.se augusti 2021

175 515

Besök hela webbplatsen 

915 187

Mest besökta nyheter:

 • Förlängning av covid-19-lagen     12790
 • Regeringen förlänger inreseförbud och reseavrådan      7748
 • Tredje dos vaccin mot covid-19      7626                    

Följare Facebook   

164 890

Följare Twitter   

130 691 

Följare Instagram 

128 625

Statistik juli

Startsidan: 118 968 besök

Hela sajten: 769 057 besök

Följare Twitter: 130 028

Följare Facebook: 161 210

Följare Instagram: 128 495

Statistik juni

Antal besök webbplatsen 1 020 654

Startsidan 138 584

Mest besökta nyheter

 • Ökat antal fall av delta 17 858 besök
 • Flera restriktioner lättas 1 juli 15 821 besök
 • Covidbeviset 5512 besök

Följare Instagram: 128 196

Följare Facebook: 160 557

Följare Twitter: 129 665

Statistik maj

Antal besök webbplatsen 1 174 142

Startsidan 124 915

Följare Instagram: 127 986

Följare Facebook: 159 950

Följare Twitter: 129 495

Statistik april

Antal besök webbplatsen 985 328

Startsidan 132 481

Statistik mars

Startsida 179 305 besök

Hela sajten 1 184 435 besök

Flest besök nyheter:

 • Nya restriktioner för nöjesparker och museer 19 405
 • Astra Zenecas vaccin pausas 8 405

Engelska startsidan 14 986

Engelska sajten 277 753

Sociala medier:

Följare:

Tw 129 265 (126 836)
FB  159 016 (160 379)
IG 127 915 (127 515)

Statistik februari

Startsidan: 149 485

Hela webbplatsen: 1 027 054

Mest besökta nyheter:

 • Alkoholstoppet förlängs: 9928 besök
 • Krav på negativt test för inresa 9188
 • Begränsade öppettider för restauranger: 8936

Händelsesidan: 122 207 besök

Flest besök undersidor:

 • Restriktioner och förbud 114 437
 • Regional information: 74 024
 • Detta gäller just nu: 57 577

Twitter

Mest engagemang:
Särskilda rekommendationer 4008 
Nya öppettider på restauranger 2705
Fler åtgärder 2461

Följare: 126 836 (125 654)

Facebook

Mest engagemang:

Regionala rekommendationer 46 473

Vaccination av äldre 17 009

Nya öppettider 16 304

Följare: 160 379 (158 896)

Instagram

Mest engagemang:

Viktiga telefonnummer 4058

Ta ansvar under sportlovet 2427

Tips till och om barn 2022

Följare: 127 515 (127 218)

Engelska sajten

Hela: 253 685

Startsidan: 18 968

Händelsesidan: 25 732

 • International travel 74 402
 • Visiting Sweden: 55 214

Statistik januari 2021

200 932 besök startsidan 

1 146 914 besök hela webbplatsen  

Mest besökta nyheter:
Nya restriktioner för hur många som får träffas 57 645

Riksdagen säger ja till ny pandemilag 18 658

Fler restriktioner förlängs 15 009

Twitter flest engagements:

Många smittas fortfarande 6328

Film om oro 6005

Pandemilagen 5167

Följare 125 654 (123 866)

Facebook flest engagements:

Pandemilagen 32 571

Uppmaning till resenärer 15 964

Pandemilag 15 460

Följare 158 896 (155 171)

Instagram flest engagements

Många smittas fortfarande 3724

Frågor och svar om vaccin 1555

Jobba hemifrån 1075

Följare 127 218