Statistik gamla Krisinformation.se

Här hittar du månads- och händelsevis statistik för besöksantalet på Krisinformation.ses webbplats och viss statistik som rör våra kanaler i sociala medier med mera.
Uppdaterades

2015

februari 2015

Februari 2015 var en relativt lugn månad med drygt 27 000 besök på startsidan. Mest intresse visades för SOS Alarms nyhet om VMA i mobiltelefonen 2 februari och de omfattande telestörningarna 23 februari.

januari 2015

Året inleddes med två stormar, Svea och Egon, varav den sistnämnda var den allvarligaste. Flest besök på startsidan kom 9-11 januari. Samma helg ökade antalet som gillar Krisinfo på Facebook med drygt tretusen användare. Den första nyheten om stormvarningar från SMHI den 1 januari samlade över 4000 besök. Samtidigt var både antalet besökare på Krisinformation.ses startsida och spridningen i sociala medier större den 9-11 januari, under stormen Egon.

2014

december och år 2014
Krisinformation.ses startsida tog emot 32 000 besök i december. Den första december följdes ett skarpt VMA av ett VMA-test samma dag vilket gav nästan 1900 besök. Den andra ökningen kom strax
före Lucia då stormen Alexander närmade sig Sverige med klass 2-varningar över
land med två nyheter och fyra tusen besök på startsidan. Under månaden ökade
antalet följare på Facebook med runt fyra tusen användare.

Under år 2014 tog hela webbplatsen emot en och en halv miljon besök och startsidan 451 000.
Antalet följare på Facebook har ökat med tiotusen till drygt 14 500. Antalet följare på Twitter har stigit från 35 700 till 44 800.

november 2014
Startsidan fick 32 000 besök och hela webbplatsen 138 000 i november. Siffrorna
är höga trots en lugn månad med bara tre nyheter. Inlägg i sociala medier drog
upp siffrorna.

oktober 2014
Hög trafik till Krisinformation.se på grund av ebola, bl a genom länkar från Socialstyrelsen, Vårdguiden och Aftonbladet/Expressen. 33 000 besök på Frågor och svar om ebola och många delade inlägget om fejkad ebolanyhet på Twitter.

september 2014
Startsidan fick 27 000 besök och hela webbplatsen över 82 000 besök. Framför allt i början av månaden trafikerades startsidan mer än normalt. Intresset var stort för både skogsbranden och för översvämningarna i Västsverige samt för ett misstänkt fall av ebola i Sverige.

Övrigt augusti 2014
Sammanlagt 203 000 besök på startsidan blev det under augusti. Hela webbplatsen fick 764 000 besök. De flesta i samband med skogsbranden i början av månaden. En höjning märktes också i samband med översvämningarna i Västsverige. De två händelserna har redovisats separat. Månaden präglades av två stora bubblare som Krisinformation.se följer; ett vulkanutbrott i Bardarbunga på Island och utbrott av Ebolasmitta.

Översvämningarna Västsverige augusti 2014
Översvämningarna i Västsverige var en betydligt mindre uppmärksammad händelse än Skogsbranden tidigare samma månad. Den första veckan fick händelsestartsidan drygt tretusen besök, de flesta den 19-21 augusti. Den nyhet som nådde flest hade en räckvidd på drygt ett tusen människor på Facebook. På Twitter nådde inläggen i normalfallet runt tio tusen användare. 

Branden Västmanland augusti 2014
Startsidan på Krisinformation.se fick under tisdagen 5 och torsdagen 7 augusti 40 000 respektive över 30 000 besök per dag. Trafiken var intensiv hela den veckan. Händelse för branden (ingångssidan till myndigheternas information  fick i början av augusti mellan 20 000 och 30 000 besök om dagen. Nyheterna på Krisinformation.se fick upp till 9000 besök. Hela webbplatsen fick 31 juli-13 augusti 630 275 besök. Motsvarande period år 2013 fick webbplatsen 11 000 besök.

Räckvidden på Twitter uppgick till upp till tolv tusen Twitteranvändare.
Det mest delade inlägget i samband med branden hade en räckvidd på 117 000 Facebookanvändare, följt av inlägg som nådde 75 000 respektive 55 000 Facebookanvändare.

juli 2014
Nyheter om SMHI:s varningar för höga temperaturer, skärpt gränskontroll och ökade beredskap i Norge samlade upp till tretusen besök vardera. Krisinformation.se upplevde på Facebook en allt större spridning. Vi hade 4955 likes den 1 juli. Den 31 juli var det 7169. Räckvidden för enskilda inlägg har ökat till upp till 42 000 Facebookanvändare.
De mest spridda inläggen handlade om kraftig åska, passkrav vid resor till Norge samt om de extremt höga temperaturerna vilka nådde upp till 14 000 Facebookanvändare.

juni 2014 samt kvartal 2
I juni månad nådde inlägg från Krisinformation.se fler än vanligt via Facebook. Inlägg om VMA-test, myndigheters råd om sjukdomen MERS (med råd om att undvika kameler) och Stenungsunds varning att inte dricka vattnet spreds stort. Tittar man på siffrorna över hela webbplatsens besök under andra kvartalet 2014 så är de inte märkvärdiga jämförelsevis. Däremot verkar startsidan attrahera betydligt fler besökare än både första kvartalet i år och andra kvartalet förra året.

maj 2014
Allt fler delar Krisinformation.ses nyheter i sociala medier och fler följer upp nyheter ett par dagar efter att de har publicerats första gången. Sammanlagt fick startsidan nästan 20.000 besök och hela webbplatsen tog emot 43 000 besök i maj. Månaden präglades bland annat av maktövertagandet i Thailand, Folkhälsomyndighetens nyhet om MERS-Coronaviruset, läget i det översvämningsdrabbade Balkan. Nyheter om en klass 1-varning för åska och en kraftig brand i Ljungby spreds stort på Facebook. Polisens avstängning av en av terminalerna på Arlanda ledde till väldigt många klick via Twitter.

april 2014
Spridningen på Twitter kan synas genom antalet delningar, antalet klick på nyheten i sig och antalet följare som tillkommer samma dag. Nyheten om telestörningar (020 och 0771-numer) gav bara en handfull delningar, men resulterade ändå i 40 nya följare på Twitter. Nyheten om Heartbleed (sårbarhet i krypteringssystemet SSL) tilldrog sig förvisso stort intresse på webbplatsen och i sociala medier, men antalet klick på nyheten var betydligt högre än vad antalet delningar visar.  

mars 2014
VMA-testet den 3 mars lockade mer trafik än normalt till Krisinformation.ses startsida. Drygt 15 000 besök registrerades på startsidan under månaden. Hela webbplatsen fick strax över 41 000 besök. Det på Twitter mest spridda inlägget rörde förorenat dricksvatten i Örebro. 111 delningar (retweets) gav 210 klick. Sammanlagt fick nyheten över 2700 besök på webbplatsen. Första kvartalet 2014 fick Krisinformation.ses startsida 43928 besök, mer än dubbelt så mycket som föregående kvartal. De mest lästa nyheterna kvartal 1 var Örebro kommun om dricksvattnet (2719 besök), UD om oroligheterna i Bangkok (2184 besök) och Sveriges ambassad om situationen i Bangkok (1467 besök). Sociala medier, status 1 april 2014. Facebook: 4 683 likes. Twitter: 37 168 följare.

februari 2014
Februari var en mycket lugn månad både avseende besök på Krisinformation.ses startsida och antalet interaktioner i sociala medier. Bara en handfull nyheter publicerades. Förstasidan tog emot över 12 628 besök. Hela webbplatsen tog under månaden emot 34 663 besök.

januari 2014
Januari var lugn med knappt 20 000 visningar av förstasidan. Nyheter som väckte intresse var de om oroligheterna i Bangkok vilka besöktes 1600 respektive 1100 gånger. Det mest delade inlägget på Twitter rörde EU:s nya larmnummer för försvunna barn och det mest klickade (304 stycken) inlägget på Twitter var en delning av Trafikverkets notis om svårigheter att boka biljetter hos SJ. Användningen av appar jämfört med antal besök på webbplatsen ökade under höstens stormar men det verkar inte finnas geografiska skillnader i det fallet.

2013

Åren 2011-2013
En översiktlig jämförelse över tid. Framför allt besök och sidvisningar på startsidan och hela webbplatsen. 

december 2013 och år 2013
Krisinformation.ses startsida tog emot över 35 000 besök i december. Hela webbplatsen kom upp i över 93 000 besök under månaden som till störst del präglades av stormen Sven.
År 2013 tog startsidan emot 203 734 besök eller 238 543 visningar. Jämfört med året innan innebär detta en ökning om över 72 procent utslaget på hela året. Hela webbplatsen besöktes 538 269 gånger av 461 710 unika webbläsare under 2013. År 2012 var motsvarande siffror 314 430 besök av 269 266 unika webbläsare.

november 2013
Krisinformation.se hade över 15 000 besök på startsidan under november (38 000 besök på hela webbplatsen). Högstanoteringen var 1 664 besök den 17 november då två nyheter publicerades om stormen Hilde. Orkanen Haiyan däremot lockade inte till extremt höga besöksnivåer på Krisinformation.se. Mest läst och delad bland nyheterna om Haiyan var UD:s uppmaning till svenskar i Vietnam om försiktighet med anledning av orkanen.

oktober 2013
Antalet besök på Krisinformation.se under stormen Simone 27-29 oktober 2013 var mycket högre än normalt. Varken händelsen med kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 eller vulkanutbrottet vid Eyjafjallajökull 2010 överträffade belastningen under Simone. 27 till 29 oktober fick startsidan över 45 000 besök, vilket är 1500 % mer än samma period månaderna innan. 

september 2013
I september månad låg antalet besök på startsidan på 7613 stycken; lägsta noteringen i år. Hela webbplatsen tog emot 17 968 besök. Lanseringen av Tre frågor nådde på Facebook ut till 78.000 användare. VMA-testet i början av månaden utmärkte sig med en räckvidd på över fyra tusen användare på Facebook.

juli och augusti 2013
Juli och augusti var relativt lugna månader, men antalet besök på startsidan har stigit sedan i mitten av april. Ungefär dubbelt så många besök per vecka har det blivit och de höga siffrorna har hållit i sig över sommaren. Detta trots att vi i år inte haft stora händelser liknande de översvämningar som drabbade delar av södra Sverige i juli 2012. Ett blogginlägg om Zombieapokalyps retweetades 143 gånger på Twitter och fick näst flest läsningar på bloggen någonsin.

juni 2013
Juni var en relativt lugn månad avseende antal besök på Krisinformation.ses startsida, med intresse för botulism från varmrökt sik, stabsläge på universitetssjukhus efter trafikolycka, oroligheter i Turkiet och översvämningar i bl a Tyskland och Tjeckien. Det som utmärkte månaden skedde i samband med VMA-testet måndagen den 3 juni och utspelade sig på Krisinfos blogg med rekordmånga kommentarer i diskussionen som följde.

maj 2013
Startsidan tog emot 14.902 besök och 19.248 visningar i maj. På Facebook nåddes över 4 500 användare av den första nyheten om risken att få hepatit A av okokta jordgubbar. Många vidarebefordrade informationen om kommuners aktiviteter i samband med oroligheterna i sociala medier. Krisinformation.ses sammanställning av kommunernas aktiviteter (t ex nattvandringar) retweetades 54 gånger. Brandkåren Attundas statusuppdatering på Facebook fick mycket stor spridning tack vare Krisinformation.se. Var femte som nåddes av det inlägget skapade en ny händelse.

april 2013
Trots IT-problem, bombattentat mot Boston Marathon, höga flöden och översvämningar runt Uppsala var det sjukdomar som salmonella och influensa som drev upp antalet besök på startsidan. Den mest besökta nyheten rörde risken att få hepatit A av frysta bär. Läs också om våra Facebookanvändare och hur användandet av Krisinfo på Facebook skiljer sig.

mars 2013
Antalet besök på Krisinformation.se i mars var 7857. Den 18 mars noterade startsidan över 1000 besök. Ett sent snöfall som drog in över Skåne höjde aktiviteten på Krisinformation.se även dagarna efter detta.  Nyheten om SMHI:s varning inför detta samlade 1725 besök. Och, vi har 30.000 följare på Twitter!

februari 2013
Februari var för Krisinformation.se en lugn månad som dominerades av två händelser samma dag. En annalkande asteroid och nedfall av meteoriter i Ryssland.

januari 2013
Månaden präglades av en stor trafikolycka vid Tranarpsbron i Skåne i mitten på månaden. Denna följdes av problem att nå larmnumret 112 på flera håll i landet den 21 januari. Vädervarningar och stormvindar i södra Sverige höjde startsidans besökssiffror under månadens sista dagar.

2012

december 2012
December 2012 präglades av tre händelser som höjde besöksstatistiken på Krisinformation.se; ett större strömavbrott i södra Stockholm, kraftiga snöfall som drog över Sverige i början av månaden och en oro inför jordens undergång som förutspåtts till den 21 december detta år.

november 2012
Den här månadens besökssiffror präglas mindre av nyheter än av sociala medier och marknadsföringsarbete genom Facebook, lansering av blogg och en workshop om sociala medier! I månadens utskick tittar vi också på appar. Krisinformation.ses appar har fått över 100.000 besök totalt och vi är på väg mot 10.000 appanvändare. 

oktober 2012
Besökssiffrorna höjdes av den tropiska cyklonen Sandys framfart i Västindien och USA i slutet av månaden. Fokus på hur besökarna hittar till Krisinformation.se; direkt trafik, länkar och sökmotorer som Google. Mer än var tionde besökare läser Krisinformation.se i sin mobiltelefon. Efter direkt trafik och Google är Twitter den i särklass viktigaste kanalen (fyra av tio besök kom från Twitter). Facebook står för sex procent av besöken.

september 2012
Besök på startsidan, populäraste nyheter på webben och i sociala medier. På Twitter retweetades Livsmedelsverkets varning om giftig sprit flitigt. Krisinformation.ses funktion som failoversida för Polisen.se trädde in under flera tillfällen under månaden och gav över femhundra besök mellan den 18 och 19 september, totalt över 700 besök.

augusti 2012
Antal besök på startsidan. Fokus på sociala medier: Flest retweets: diskussion om myndigheters användning av sociala medier. Avlägset mest retweetat blev ett inlägg om diskussionen kring Polisens och andra myndigheters närvaro och agerande i sociala medier med 40 retweets.  Spridning på Facebook av våra nyheter. Jämförelse: toppnyheterna på webbplatsen jämfört med spridning via Twitter och Facebook samt förslag på tolkning av detta.

juli 2012
Antal besök startsidan, populäraste nyheter. Månaden präglades av de kraftiga regn och höga flöden som överraskade semesterfirare och stugägare i södra Sverige. Antal retweets toppades av höga flöden och stopp i tågtrafik.

juni 2012
Antal besök på startsidan. Länkande webbplatser. Mest lästa nyheter och VMA. Nyheter om det Förhöjda terrorhotet mot försvarsmakten och fyndet av misstänkt sprängmedel på Ringhals. De flesta av våra besökare kommer in via andra webbplatser och framför allt via Twitter.

maj 2012
Antal besök på startsidan, populäraste nyheter, jämförelse med samma månad året innan (ett år efter Grimsvötn-utbrottet på Island).