Vilka händelser kan skapa kriser

Uppdaterades
Den kommunala räddningstjänsten rycker ut vid en kemikalieolycka.

Det finns flera olika händelser
som kan skapa en kris i samhället.
Om vägar och järnvägar stängs av,
eller om elen inte fungerar
kan det bli en kris.
Det kan också bli en kris
om väldigt många personer blir sjuka samtidigt
eller om det blir en terrorattack.

Här kan du läsa om
vilka händelser som kan skapa en kris.