Gräsbrand och skogsbrand

Uppdaterades
Vid en skogsbrand är det i första hand räddningstjänsten som ansvarar för släckningsarbetet.

När det är torrt i naturen ökar risken för
att det ska brinna i gräset och i skogen.
När människor tänder eldar eller grillar utomhus
och det är varmt kan det lätt bli bränder.
På våren kan det lätt börja brinna i det torra gräset. 

Bränder kan skada både människor och djur.
Det kostar också mycket för samhället att släcka
bränder i skogen och naturen.

Om det brinner ute
och du ser att elden sprider sig,
ring 112 och berätta var det brinner.

Förbud mot att elda

När det är torrt under sommaren
kan det bli förbjudet att elda utomhus.
Det är räddningstjänsten eller länsstyrelsen
som bestämmer det.
De brukar berätta om förbudet på lokalradion
eller på kommunens eller räddningstjänstens webbsida.
På våren och sommaren
skriver vädermyndigheten SMHI
om hur stor risk det är
för gräsbrand eller skogsbrand. 

Du kan kontakta räddningstjänsten i din kommun
om du själv vill elda utomhus.
Då får du råd om att elda och får veta vilka regler som gäller.
Du kan också läsa om riskerna för brand
på SMHI:s webbsida smhi.se


På den här kartan kan du se var det är förbjudet att elda just nu