Risk för brand: När det är förbjudet att elda

Uppdaterades

Gräsbrand

En gräsbrand kan sprida sig mycket snabbt
och kan vara svår att släcka.
På våren är det stor risk att det börjar brinna
i det gamla och torra gräset.
Risken för gräsbrand är störst på eftermiddagen
när solen har torkat gräset.
När det blåser är det stor risk att elden sprider sig.
När nytt grönt gräs har kommit upp är det mindre risk
att det ska bli en gräsbrand. 

Skogsbrand

Skogsbrand är vanligast när det torrt i naturen.
De flesta skogsbränder börjar för att människor eldar
eller för att de använder skogsmaskiner.
Blixten som slår ner i ett träd kan också orsaka skogsbrand.
När det är mycket torrt i marken kan en skogsbrand
bli mycket allvarlig och svår att släcka. 

Om det har varit torrt länge i marken ska du inte elda
även om det är fuktigt just när du ska elda.