Höjd beredskap

Regeringen kan höja beredskapen. Det gör de för att Sverige ska kunna försvara sig mot angrepp. Höjd beredskap kan vara skärpt beredskap eller högsta beredskap. Högsta beredskap betyder krig eller att det är risk för krig.
Uppdaterades

Även om det är krig måste samhället
fortsätta vara öppet och demokratiskt.
Tidningar, teve, radio och internet måste vara fria
och människor måste kunna fortsätta att säga
och skriva vad de tycker.

Om samhället fortsätter att vara öppet
och demokratiskt när det är krig
blir människor en del av vad som händer
och vill hjälpa till att försvara landet.  

Så fungerar samhället i höjd beredskap

Den myndighet eller organisation som brukar
ha ansvar för något ska också ha ansvar för det när det är krig.
Till exempel ska den vanliga sjukvården ha hand om vården
också när det är krig. 

Om det är krig eller någon annan stor kris
måste kommuner, länsstyrelser, myndigheter
och företag samarbeta för att samhället ska fungera.
Människor måste kunna leva så normalt som möjligt
även om allt inte är som vanligt i samhället.

Civilt försvar

Det civila försvaret ska se till att samhället
kan fungera även om det är kris eller krig.
Regeringen har bestämt att det civila försvaret
ska skydda folket och se till att samhället fungerar
på ett säkert sätt om det är krig eller kris.  
Det civila försvaret ska hjälpa det militära försvaret
om någon anfaller Sverige
eller om det är krig i länder omkring oss.

Säkerhet på internet

Det civila försvaret måste också försvara landet
mot påverkan på internet.
Påverkan på internet kan till exempel vara
att någon försöker få folket i Sverige att ändra åsikt
om kriget genom att skriva på sociala medier.
Det kan också vara att någon försöker komma in på internet
för att förstöra olika saker i samhället,
som el, telefon eller tågtrafik.

Ett land som vill kriga mot Sverige
kan också försöka sprida information
som inte stämmer på internet.    

Ditt eget ansvar om det är krig

Sverige har totalförsvarsplikt.
Det betyder att staten kan kalla in svenska medborgare
mellan 16 år och 70 år till försvaret om det blir krig.
De som har dubbelt medborgarskap och bor i Sverige
kan också kallas in till försvaret. 

När du blir inkallad kan du göra värnplikt inom militären.
Du kan också göra civilplikt och till exempel
arbeta inom räddningstjänsten.
Om det är höjd beredskap måste alla hjälpa till med
det som staten bestämmer.
Det kallas allmän tjänsteplikt.

Om du vägrar göra din totalförsvarsplikt
kan du bli dömd till böter eller fängelse i högst fyra år.
Din arbetsgivare kan inte säga upp dig
när du gör din totalförsvarsplikt.
Ungdomar mellan 16 år och 18 år har också totalförsvarsplikt
men de behöver inte bära vapen.

När du fyller 18 år ska du lämna
information om dig själv till Plikt- och prövningsverket.
Myndigheterna använder uppgifterna
om du blir inkallad till försvaret. 

Om det blir kris eller krig ska vi kunna lita på
att samhället hjälper gamla, barn och sjuka.
Men du måste också själv ta ansvar
för att det inte ska hända dig eller andra människor något.