Hot mot mat och vatten

Uppdaterades
Vid en kokningsrekommendation ska du koka vatten som du tänkt dricka eller använda i matlagning. Koka tills det bubblar kraftigt. Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Ibland blir vi sjuka av maten och vattnet.
Det kan till exempel vara en smitta
som sprids via mat.
Det kan också vara en naturhändelse,
som en stor översvämning
som påverkar vårt dricksvatten.

Giftiga ämnen som sprids i miljön
kan också påverka maten vi äter.
I dag vet vi mycket om vilka risker som finns
kring maten vi äter.
Det finns också regler som ska skydda dig
som är konsument.
Ett exempel är gränsvärden för
hur mycket bekämpningsmedel som får finnas kvar
i den mat vi köper.
Reglerna gäller för alla länder i EU.

Dricksvatten
Dricksvatten brukar kallas
vårt viktigaste livsmedel.
EU:s medlemsländer tar tillsammans fram
regler om dricksvatten.
Reglerna gäller för till exempel kommunalt dricksvatten,
och för dricksvatten som används på skolor,
sjukhus och företag som producerar mat.