Kemikalieolyckor

Publicerades
Den kommunala räddningstjänsten rycker ut vid en kemikalieolycka.

Det finns kemikalier i nästan allt
vi har omkring oss:
kläder, hygienartiklar, elektronik och bilar.
Vi har svårt att klara våra moderna liv
utan kemikalier.
Men kemikalier kan också vara farliga
för både hälsan och miljön.

Ibland blir det olyckor
när kemikalier transporteras
eller när de hanteras på fel sätt.

Här kan du läsa om ditt
och myndigheternas ansvar
vid en kemikalieolycka
och vad du kan göra
om det har hänt en olycka.

Kemiska ämnen reagerar olika
i vatten och i luft.
Några ämnen är livsfarliga
redan i små mängder.
Andra ämnen kan verka ofarliga
men ger svåra skador efter en tid
när de sprids i naturen
eller när de blandas på ett felaktigt vis.