Solstormar

Uppdaterades

När det brinner häftigt och rör sig mycket i solen
bildas det som kallas solstormar.
Solstormar kan påverka oss på jorden
men det är mycket ovanligt. 

Två sorters solstormar

Det finns två olika sorters solstormar.
Den ena sorten kan påverka och störa
det magnetiska fältet som finns runt jorden.
Detta kan störa elektriciteten som går
genom ledningar och el-stationer.  

Den andra sortens solstormar
är stora explosioner på solens yta.
Då kastas små partiklar ut från solen,
som ett slags moln som når ändra fram till jorden.
Men oftast svänger molnen bort när de kommer
till jordens skyddande magnetiska fält.