Hur påverkar solstormar jorden?

Uppdaterades

I solstormar finns elektriska strömmar.
Solstormens elektriska strömmar kan orsaka
långa eller korta strömavbrott
och skador i elektriska ledningar
och elektriska transformatorer. 

De elektriska strömmarna kan orsaka signalfel i tågtrafiken
och störningar och skador i telefonledningar.
Solstormens elektriska strömmar
kan också störa flygtrafikens radiosändningar och GPS-system. 

Varningar om solstormar

Satelliter i rymden och markstationer undersöker rymdvädret,
till exempel om det kommer att bli solstormar.
En speciell amerikansk satellit mäter noga
solens rörelser och talar om ifall solstormar
är på väg till jorden. 
Den amerikanska satelliten skickar informationen
till olika länders centraler för rymdväder.
I Sverige är det Institutet för rymdfysik i Lund
som tar emot informationen och varnar
om en solstorm är på gång.