Strömavbrott

Uppdaterades
Sveriges elsystem är driftsäkert men det finns ändå risk för omfattande strömavbrott. Foto: Krisinformation.se

Vårt samhälle är beroende av el eller ström som det också heter.
Vi behöver el för att vatten och avlopp
ska fungera.
Våra datorer behöver el
och vi behöver el till våra telefoner.

Om det blir ett stort strömavbrott
slutar mycket att fungera.

Myndigheter och elnätsföretag arbetar för
att elnätet ska fungera så bra som möjligt.
Ändå händer det ibland
att det blir stora elavbrott.

När stormen Gudrun var i Södra Sverige år 2005
blev mer än 700 tusen personer utan el.

Det kan också bli elavbrott
när det är tekniskt fel i utrustningen
som tillverkar el.

Om någon saboterar, skadar elnätet
kan det bli väldigt svårt i samhället
eftersom mycket i vårt samhälle slutar att fungera då.