Så undviker du ett blixtnedslag

Uppdaterades

Om du är utomhus
och åskan hörs mindre än tio sekunder
efter att du har sett en blixt,
ska du snabbt ta dig från platser som är farliga.

Här är exempel på farliga platser:
Höga berg och kullar
Höga träd, torn och skorstenar
Elektriska ledningar
Metallstängsel

Du ska inte heller stå under hustak
eller byggnadsställningar.
Det är farligt att bada och fiska
i sjöar och hav när det åskar.
Gå bort från öppna fält.

Om du är inomhus ska du undvika
telefoner och elektriska apparater.

Dra ur kontakten till TV och dator.