Terrorism

Uppdaterades
Efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017. Foto: Jens Lindström / Johnér.

Terrorism är när någon eller några personer
allvarligt skadar ett land.

Terrorister kan utföra handlingar
för att skrämma folk eller folkgrupper.
Terrorister vill ofta tvinga ett lands politiker
att göra något,
eller att avstå från att göra något.

Terrorister vill ofta förstöra eller ändra på
hur ett land är uppbyggt.
Terrorismen kan vara emot politiken i landet,
hur lagarna fungerar,
hur landet sköter sin ekonomi
eller hur landet är uppbyggt.

Det är omöjligt att veta var och när ett terrordåd kan ske.
Det är ovanligt med attacker från terrorister.
Om det händer så är det oftast på ett begränsat område.
Om du får veta att ett terrordåd har hänt ska du hålla dig borta från den platsen.