Statistik 2017

Här finns statistikrapporter för Krisinformation.ses kanaler för år 2017. Rapporterna sammanställs normalt en gång i månaden och efter större händelser.
Uppdaterades

2017
De mest besökta nyheterna under året handlade om vattenbristen, Wannacryviruset, VMA-testet i juni och bussolyckan utanför Sveg i april. I sociala medier var råden i samband med attentatet på Drottninggatan i april och information om det falska tyfonlarmet i juli de inlägg som spreds till flest. I enstaka fall till hundratusentals människor. Antalet besök på webbplatsen var 947 766. 253 300 besök registrerades på startsidan. Antalet följare på twitter har ökat till 87 041 (63 500 ifjol) och antal gillamarkeringar på Facebook är nu 54 497 (30 926). 

december 2017
Antalet besök på startsidan var 16 100 och på webbplatsen: 62 707. På Twitter hade inläggen om tyfontestet i början av månaden upp till 61 000 visningar. Följare 1 januari 2018: ca 87 041. (30 november 2017: 86 135). (Slutet av 2016: 63 500). På Facebook rådde ungefär samma mönster. Inläggen om tyfontestet nådde flest (ett nådde 126 000 användare). Antal gillamarkeringar 1 januari 2018: 54 497. (30 november 2017: 53 967). (Slutet av 2016: 30 926). På Instagram hade vi 2503 följare 2 januari 2018. (1 december 2017: 2419). Drygt 1500 i april när vi startade använda kontot aktivt.

november 2017
Startsidan fick 12 031 besök och hela webbplatsen 49 948 besök under månaden. Det blev fyra nyheter: Kokningsrekommendation i Göteborg (som nådde över 87 000 användare på Facebook), trafikstörningar under EU-toppmötet (som spreds bra i sociala medier), vädervarningar i delar av Norrland och ambassadens information om vulkanutbrottet på Bali (Mount Agung).

oktober 2017
Oktober var en lugn månad med bara fyra nyheter. Förebyggande information om stormar och om utomhussignaler för VMA hade störst spridning i sociala medier. Svenska ambassadens information om orkanen Ophelia på väg mot Irland och UD Resklar om situationen i Barcelona med anledning av Katalonien var de händelser som engagerade flest.

Förteckning över utfärdade VMA hittills i år (uppdaterat 3 oktober)
Ingen statistik, utan länkar till de VMA som utfärdats i Sverige i år.

september 2017
Under september fick nyheten om VMA-testet i början och den om orkanen Irmas framfart flest besök på webbplatsen. De inlägg i sociala medier som spreds mest handlade om Hesa Fredrik-testet (upp till 219 000 användare), ett inlägg med Polisens information om rykten om ett terrorhot mot Stockholm samt ett blogginlägg om försvarsmaktsövningen Aurora (som nådde 160 Facebookanvändare).

augusti 2017
Det rådde låg aktivitet på webbplatsens nyheter, trots flera VMA för bränder och ett med kokningsrekommendation samt attentat i Barcelona och Åbo. De inlägg med störst räckvidd i sociala medier var Råd om sociala medier (i samband med händelserna i Barcelona), nyheterna om händelserna i Barcelona och i Åbo, varning för bekämpningsmedel och VMA i Enköping och Malmö.

juli 2017
Över fem tusen nya användare på Facebook och över 7000 nya följare tillkom på Twitter under juli. Webbplatsen fick över trehundra tusen visningar och det första Twitterinlägget om det falska Hesa Fredrik-larmet hade över 488 000 visningar.

juni 2017
Störst intresse i juni fick VMA-testet och blogginlägget om vattensituationen. På Facebook nåddes 195 000 användare av inlägget om VMA-test den 5 juni och 108 000 av information om hur man kan spara vatten den 8 juni. Krisinformation.se hade 45 781 gillamarkeringar på Facebook och 75 090 Twitterföljare i slutet av månaden.

maj 2017
Händelser som engagerade var bland annat vattensituationen, attentatet vid en konsertlokal i Manchester och en nyhet om ett cyberangrepp. Facebook är den kanal som når flest. Den här månaden delades bland annat myndigheternas uppmaning till att spara vatten så att inlägget nådde 291 000 användare och råd om sociala medier nådde 154 000 på Twitter. 

april 2017
Startsidan fick i april över 40 100 besök och hela webbplatsen 116 900 besök. Uppmärksamheten kring attentatet på Drottninggatan den 7 april genererade 8500 nya följare på Twitter och 10 000 nya gillamarkeringar på Facebook. Förutom detta gick Krisinformation.se ut med information om en allvarlig bussolycka i Härjedalen, MSB:s Cert-se informerade om cyberattacker och i slutet av månaden utfärdades Viktigt meddelande till allmänheten på flera orter och SMHI utfärdade en klass 2-varning för sent snöfall i Gästriklands län.

Attentatet i Stockholm den 7 april 2017
Startsidan fick 7-10 april 32 753 besök och hela webbplatsen 77 700 besök, vilket är drygt dubbelt så många besök som en normal kalendermånad. Antalet gillamarkeringar på Facebook ökade med 9000. Den sammanlagda räckvidden på Facebook var 753 705 användare under fredagen. Det inlägg på Facebook som nådde flest var ”Sprid inte rykten” som nådde 454 000 användare. Antalet Twitterföljare ökade under helgen med 8000. Krisinformation.ses uppmaning om att hålla sig lugn, respektera avspärrningar och att följa information från bekräftade källor, nådde 248 056 impressioner på Twitter. Rådet att använda chattverktyg om telefonin går ner 175 861 impressioner.  

mars 2017
Testet av varningar via privat lokalradio, Folkhälsomyndigheten om mässlingsutbrott i Europa, ett attentat i London och råd om sociala medier i kriser rönte stor uppmärksamhet under mars månad.

februari 2017
Februari var en relativt lugn månad. Nyheten om Krisinformation.ses nya app lockade
många i samtliga kanaler. I sociala medier var intresset stort för IT-läckage
via Cloudflare och inställda tåg i Stockholm och Göteborg efter bombhot. Startsidan fick 11 875 och hela webbplatsen 36 011.

januari 2017
Startsidan tog emot 15 030 besök i januari. Hela webbplatsen hade 44266 besök. De mest besökta nyheterna handlade om SMHI:s vädervarning för snöfall och kokningsrekommendation för dricksvatten i Trollhättan. Flera av inläggen på Facebook nådde mellan 20 000 och 25 000 i räckvidd: Vädervarningar för snöfall, ett Viktigt meddelande till allmänheten i Dalarna och UD:s råd efter en skjutning på en turistort i Mexiko.

År 2016
Krisinformation.se tog emot 522 000 besök under året, 38 procent mer än 2015. Startsidan tog
emot 158 000 besök, 35 procents ökning mot året innan. Antalet följare på Twitter har ökat med tretton procent från år 2015 och med 41 procent sedan år 2014.  Facebook ökade med en tredjedel från 2015 och mer än dubbelt sedan slutet av år 2014. Här kan du också hitta de mest besökta nyheterna och i sociala medier spridna inläggen under året.