Statistik 2018

Här finns statistikrapporter för Krisinformation.ses kanaler för år 2018. Rapporterna sammanställs normalt en gång i månaden och efter större händelser.
Uppdaterades

Antal VMA 2018

Under 2018 utfärdades 56 Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. 2017 infördes möjligheten att dela meddelandet via SMS till mobiltelefoner i området och då summerade antalet VMA till 46 stycken. Tidigare år har antalet VMA rört sig mellan 15 och 20 stycken per år. Allra vanligast under 2018 var varningar relaterade till skogsbränder och liknande. Det utfärdades 22 sådana varningar under året, 14 av dem gällde utrymning av de områden där bränderna härjade. 

2018
Webbplatsen

Startsidan: 490 976 besök
Hela sajten: 1 215 185 besök  
Eldningsförbud på flera håll i Sverige (maj): 39 184 besök.
Hör du tutan? Tyfontest (mars) 10 115 besök.

Sociala medier
Twitter: ca 93 700 följare(87 041).
Facebook:  66 230 gillamarkeringar (54 497 gillamarkeringar).
Instagram: 8750 följare (2562).

december 2018 och året 2018

December

Det inlägg som nådde flest på Facebook handlade om sårbarheter i webbläsaren Internet Explorer, vilket nådde över 78 000 personer. Trafikverkets uppmaning om försiktighet i trafiken inför julen nådde 58 000 och VMA-testet 52 000. På Twitter nådde ett inlägg om månadens VMA-test 74 500 användare. 

Startsidan fick 10046 besök i december och hela webbplatsen 33973 besök.

Webbplatsen 2018 
Startsidan: 490 976 besök
Hela sajten: 1 215 185 besök av 749 699 webbläsare. 
Juli: 548 779 besök

2018 i sociala medier 
(1 januari 2018 inom parentes) 
Twitter följare: Ca 93 700 (87 041). 6659 nya eller 7 procent ökning. 
Facebook:  66 230 gillamarkeringar (54 497 gillamarkeringar). 11 751 nya eller 21, 5 procents ökning. 
Instagram: 8750 (2562) 6188 nya eller 241 procents ökning. 

År 2018
Antalet följare i sociala medier har ökat med 241 procent på Instagram, en femtedel på Facebook och sju procent på Twitter.

Krisinformation.se har den 1 januari 2019:
(1 januari 2018 inom parentes)
Twitter följare: Ca 93 700 (87 041). 
Facebook:  66 230 gillamarkeringar (54 497 gillamarkeringar). 
Instagram: 8750 (2562).
 
Startsidan tog under året emot 490 976 besök. På hela webbplatsen gjordes 1 215 185 besök av 749 699 webbläsare. I juli togs 548 779 besök emot.   

Den mest lästa nyheten på webbplatsen handlade om eldningsförbud (i maj) och tog emot 39 184 besök.

november 2018

Viktigt meddelande till allmänheten i Mora och Luleå nådde flest på Twitter med upp till 27 000 visningar. De inlägg med störst räckvidd på Facebook nådde vardera 27 000 användare. De handlade om risker med ishalka och snöfall och om att inte dricka vattnet i Järbo.

Startsidan fick 8678 besök. 

Antal följare 
Facebook
71 282 
Twitter 
Ca 93 400 följare 
Instagram
Ca 7510 

oktober 2018

Militärövningen Trident Juncture och påminnelse om vikten av att kunna hjärt- lungräddning i samband med restart a heart-day fick god spridning på Facebook. 
 
På Twitter hade myndigheternas tips om informationssäkerhet över 29 000 visningar.

Följare Facebook 71 154 
Följare Twitter: 93 200
Följare Instagram: 7 078 

Startsidan fick 8193 besök. 

september 2018

Startsidan fick 52 353 besök och hela webbplatsen 83 977. Den mest besökta nyheten på webben var en klass 2-varning för storm i västra Sverige.  Det mest spridda inlägget på Twitter handlade om Valmyndighetens webbplats och på Facebook nådde en film om stormar 52 528 användare. Antalet följare på Instagram fortsätter öka och uppgick vid månadsskiftet till 6796, en ökning med drygt 800 sedan i slutet av augusti.

augusti 2018

Höga besökssiffror på startsidan och webbplatsen som helhet präglade augusti. Under sommaren har vi fått drygt 3000 nya följare på Instagram. De mest spridda inläggen i sociala medier handlade om brandrisken eller grundvattensituationen. Bildspel eller multimedia når ut till många på Facebook. Hittills 2018 har två av tre nyheter på webbplatsen varit antingen VMA eller vädervarning från SMHI. Av övriga handlade var tredje om brandrisken och/eller eldningsförbud.  

juli 2018

I juli förmedlades 25 VMA, de flesta angående skogsbränder. Webbplatsen tog emot över en halv miljon besök och händelsesidan om skogsbränder tog emot 157 979 besök under månaden. De mest besökta nyheterna var varningen för extremt höga temperaturer och om eldningsförbuden. På Facebook nådde inlägg om torka, brandrisk och höga temperaturer 100 000 användare vardera och ett om eldningsförbud nådde 215 000 personer. Antalet följare på FB ökade med 8000 personer. På Twitter hade ett inlägg om den höga brandrisken 84 000 visningar och ett om att hjälpa till 120 000 visningar. 

juni 2018
Startsidan på Krisinformation.se fick över 57 000 besök i juni. Hela webbplatsen hade nästan 82 000 besök i slutet av månaden. Troligen på grund av de många bränder som pågick. Normalt sett får nyheter på Krisinformation.se besök bara några dagar efter att de publicerats. En nyhet från i mitten av maj om att eldningsförbud kan råda tog fortfarande i juni emot drygt 8000 besök och samlade allt som allt över 14 000 besök.

maj 2018
Maj månad präglades till en början av nyheter om höga flöden och i slutet om eldningsförbud och brandrisk. Startsidan fick under månaden 31 000 besök och hela webbplatsen 58 000. Den nyhet som Krisinformation.se skrivit om var eldningsförbud råder fick över 6100 besök.

april 2018
I april fick startsidan på Krisinformation.se 8800 besök och hela webbplatsen 28 000. De inlägg som nådde flest i sociala medier handlade om utbildning i första hjälpen och höga flöden i samband med vårfloden. Antalet följare på Instagram ökar.

mars 2018
I mars blev det 11 656 besök på startsidan och 54 486 besök på hela sajten. Fyra nyheter blev det i mars. Krisinformation.se publicerade nyheter om tre viktiga meddelanden till allmänheten vilka genererade relativt få besök på webbplatsen men som fick mellan 20 och 34 000 visningar på Twitter. VMA-testet i början av månaden fick upp till 60 000 visningar på Twitter och nådde upp till 78 000 användare på Facebook.

februari 2018
MSB:s varning för Adobe Flash nådde 122 000 användare på Facebook och fick över 74 000 visningar på Twitter. Antalet följare har ökat stort på Instagram jämfört med tidigare och vi noterar att antalet inlägg på Instagram har ökat bland andra aktörer i krishanteringssystemet. På Instagram fick inlägget om betydelsen av att ha en radio i kris hela 186 gillamarkeringar vilket är ett rekord för Krisinfo i den kanalen.

januari 2018
De mest spridda inläggen i sociala medier handlade om en tågsignal som misstogs för att vara Hesa Fredrik, om en handgranatsexplosion i Vårby gård och om mässlingsutbrottet i Västra Götaland. Trafikverkets information om strängt vinterväder samlade flest besök på webbplatsen.