För dig med utländskt medborgarskap och dig med två medborgarskap

Här finns information om resor till utlandet för dig som har utländskt pass eller har flera medborgarskap.
Uppdaterades

Den som inte är svensk medborgare men bor i Sverige kan i vissa fall få hjälp av svenska UD (Utrikesdepartementet) eller ambassader.

De som bor i ett EU-land eller ett nordiskt land kan också få hjälp.
Det är när Sverige hjälper deras land med stöd och är utanför EU.

Man kan också få hjälp för att det är en katastrofsituation.

Vem kan få hjälp av Sveriges ambassad?

Svenska ambassader hjälper dem som bor i Sverige.
Det är de som har svenskt medborgarskap, de som är flyktingar eller statslösa (inte har något hemland) som bor i Sverige.

Ibland kan även andra utländska medborgare som bor i Sverige få hjälp.
Svenska medborgare som bor utomlands kan bara få hjälp om det finns särskilda skäl.

Vid katastrof

Regeringen kan besluta om ”konsulära katastrofinsatser”.

Då kan följande personer få hjälp:

  • svenska medborgare
  • svenska medborgares familjemedlemmar
  • de som bor i Sverige men inte har svenskt medborgarskap
  • medborgare i nordiska länder och deras familjemedlemmar samt
  • EU-medborgare och deras familjemedlemmar.  

De nordiska länderna samarbetar om kriser.

Om det skulle bli en kris i ett land så kan de nordiska ländernas ambassader hjälpa varandra.

Man kan få hjälp om man inte bor i det landet man är.

UD och ambassader har ofta svårt att hjälpa den som har dubbelt medborgarskap.