Naturolyckor

Uppdaterades

Vi kan aldrig skydda oss helt
från naturolyckor eller andra katastrofer.
Tsunamin i Sydostasien år 2004
lärde oss hur sårbara vi är.

I Sverige har vi en stödstyrka
som kan hjälpa till om ett område har drabbats
av till exempel jordskalv eller översvämning.
Stödstyrkan kan lämna Sverige
inom 12 timmar efter beslut från regeringen.

Här är exempel på vad stödstyrkan kan göra:

● Hjälpa drabbade med information,
stöd och sjukvård.

● Se till att de som kan ge hjälp samarbetar med varandra.

● Undersöka behovet av hjälp
och planera för mer hjälp från Sverige.

● Ta bort personer från det drabbade området.