Terrorism

Uppdaterades

Det är omöjligt att veta
var och när ett terrordåd kan ske.
Det är ovanligt med attacker från terrorister.
Om det händer
så är det oftast på ett begränsat område.
Om du får veta att ett terrordåd har hänt
ska du hålla dig borta från den platsen.

Om det finns fara för liv eller säkerhet
kan svenska staten hjälpa dig bort från platsen.

Läs mer på Utrikesdepartementets webbplats
för att lära dig mer fakta
om de länder du har tänkt att besöka:
Till Utrikesdepartementets webbplats