När det är mycket varmt

Uppdaterades
Det är viktigt att dricka mycket när det är varmt. Foto: Plainpicture/Johnér

När det är mycket varmt en lång tid
kallas det för en värmebölja.
En värmebölja kan göra att människor mår dåligt.

En del gamla och sjuka människor dör när det är värmebölja.

Hög temperatur kan också påverka elen och tågtrafiken.

När det är mycket varmt ökar risken för skogsbränder
och det är risk för åska och blixtnedslag.