Hur påverkas människor när det är värmebölja?

Om det är över 26 grader tre dagar eller längre ökar risken att få värmeslag och bli uttorkad.
Uppdaterades
Det är viktigt att dricka mycket när det är varmt. Foto: Plainpicture/Johnér

De här grupperna har störst risk
att må sämre när det är mycket varmt. 

  • Små barn
  • Gamla
  • sjuka
  • och personer med funktionsnedsättning

Om du känner att du mår dåligt av värmen
ska du dricka vatten och vila i skuggan.
Känner du dig mycket sämre ska du kontakta sjukvården.