Så påverkas naturen och samhället av att det är mycket varmt

När det är mycket varmt ökar risken för bränder. Bränderna förstör byggnader och natur och kan skada eller döda människor.
Uppdaterades
Vid en skogsbrand är det i första hand räddningstjänsten som ansvarar för släckningsarbetet.

Från bränderna blir det också
mycket utsläpp av sot och gaser. 

När det är mycket varmt blir det fler bakterier
i dricksvattnet och i maten.
Risken att bli matförgiftad ökar. 
När det är mycket varmt är det också risk
för att dricksvattnet kan ta slut.  

När det är mycket varmt används mycket el
eftersom man måste kyla kraftverk
och lokaler där dataservrar finns.
Järnvägsspår som blir varma kan böjas
så att tågen kan spåra ur.