Sjukdomar som smittar

Publicerades
En god handhygien är det absolut viktigaste för att undvika smittor. Foto: Depiction AB/Johnér

Om många personer blir sjuka samtidigt
kallas det epidemi.
Om smittan sprids mellan flera länder
kallas det pandemi.

Sjukdomar kan smitta mellan människor
eller mellan djur och människor.
Ibland blir vi smittade av mat eller vatten.

Om många personer blir sjuka samtidigt
blir det svårt för samhället.
När personer som arbetar i sjukvården
också blir sjuka,
kan färre personer ta hand om
de som behöver vård.

Pandemier är ovanliga.
De kommer bara några gånger på 100 år.
Svininfluensan var en pandemi.
Tidigare pandemier är Spanska sjukan,
och Hong Kong-influensan.

Om du tror att du har en smittsam sjukdom
ska du kontakta sjukvården.
Sjukvårdsupplysningen hjälper dig
att få rätt vård.

Smittskyddslagen berättar
vilka uppgifter de olika myndigheterna har
för att skydda oss från smittor.