Förgiftning

Så här ska du göra om någon har blivit förgiftad.
Uppdaterades

Många saker i hemmet kan vara giftiga.

Det kan vara

  • tvättmedel och diskmedel
  • växter
  • snus och cigarretter
  • sprit
  • mediciner.

Om du tror att någon blivit förgiftad, ring 112 och säg att du vill prata med Giftinformationscentralen.

Första hjälpen om det är bråttom


Om någon har följande ska den till sjukhus genast:

  • har svårt att andas
  • blir slöare
  • får kramper
  • är medvetslös


Ring 112 och kalla på ambulans.

Om hen är medvetslös, så lägg hen på sidan.
Se till att tungan inte täpper till munhålan. Då kan hen kvävas.

Om hen har svårt att andas, eller inte andas, ring 112. Starta hjärt-lungräddning.

Gör inte så att personen kräks

Gör inte så att personen kräks. Det kan göra att det blir värre. Ring 112 och prata med Giftinformationscentralen.

De kan säga att du ska ge medicinskt kol. Kol minskar gifterna i kroppen. Det kan du köpa på ett apotek. Ibland är det fel att ge kol till en förgiftad person. Så fråga Giftinformationscentralen först.

Om det inte är bråttom


Om du har frågor om förgiftningar så ring till Giftinformationscentralen på telefon 010-456 67 00.

Skydda barnen

Små barn smakar ofta på saker som kan vara farliga. Förvara farliga ämnen säkert.

Informationen kommer från 1177 och Giftinformationscentralen.