Störningar för telefoner och teletrafik

Publicerades
Telefonmast i villaområde.

Olyckor och sabotage,
tekniska fel och extremt väder kan göra
att det blir avbrott i teletrafiken.
Då går det inte att ringa.

Här kan du läsa
om hur samhället arbetar
för att minska antalet avbrott
och om hur du själv kan förbereda dig.
En orsak till störningar i teletrafiken
kan vara strömavbrott.

Telebolagen kan ofta använda reserv-kraft
för att deras utrustning ska få ström.
IT och tele är ofta ihopkopplad.
Ju mer systemen hänger ihop
desto känsligare är de för störningar.

Myndigheter och företag arbetar för att det ska fungera säkert
Kraftiga snöfall, stormar och blixtnedslag
kan störa telenäten
och till och med göra sönder dem helt.

Företag som säljer teletjänster
ansvarar för sina nät och tjänster.
Företagen kallas för teleoperatörer.
Ansvaret gäller också när det är en kris.
Företagen kan ändå inte garantera
att det alltid går att ringa nödsamtal.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.