Transport-störningar

Uppdaterades
Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Samhället behöver transporter
för att fungera.
Varje dag åker flera miljoner människor
på väg, med flyg, tåg eller båt.

Mat och andra varor ska komma till affärer
och sjuka och skadade personer
behöver komma till sjukhus.

De här myndigheterna har ansvar vid transportstörningar

Några av webbplatserna har information på lättläst svenska: