Varför blir det transportstörningar?

Uppdaterades
Extrema väderförhållanden kan ge stora konsekvenser, bland annat i trafiken.

Det kan bli transportstörningar
snabbt och utan förvarning.
Olyckor i trafiken,
dåligt väder eller ras och skred
kan leda till stora störningar i trafiken.
Ibland behöver vägar, järnvägar eller flygplatser
stängas av under lång tid.
Stora elavbrott skapar stora störningar
och problem med transporter.