Myndigheter med särskilt ansvar

Uppdaterades

Alla delar av samhället måste samarbeta
när det är en kris.
Myndigheterna arbetar efter
de tre grundprinciperna:
Likhetsprincipen, närhetsprincipen och ansvarsprincipen.
De ska arbeta så nära krisen som möjligt
och de som har ansvar vid normala förhållanden
ska också ansvara nu.
Meningen är att samhället så långt det är möjligt
ska fungera som när det inte är en kris.

Myndigheterna samarbetar med varandra
för att öka
Sveriges möjlighet
att klara kriser och krig.

De har delats in i tio olika sektorer eller grupper.

De ska se till att det finns

  • livsmedel och dricksvatten
  • elektricitet och annan energi   
  • sjukvård och omsorg
  • polis och militär
  • brandkår
  • transporter
  • telefoni och internet
  • banker och företag  

Allt det ska fungera
även om det blir kris eller krig
i Sverige.