Räddningstjänst

Uppdaterades

Det är räddnings-tjänsten som släcker bränder
och tar hand om skadade människor.
Räddnings-tjänsten ska stoppa olyckor
och se till att det blir så lite skador som möjligt
när olyckor sker.

Kommunen har ansvar för all räddnings-tjänst
förutom vissa områden där staten har ansvar.

Det här har staten ansvar för:

  • Fjällräddning
  • Flygräddning
  • Sjöräddning
  • Efterforskning av personer
  • Miljöräddning till sjöss
  • Räddnings-tjänst vid utsläpp av radioaktivitet

Information om hur Räddnings-tjänsten arbetar
finns på din kommuns webbplats för Räddnings-tjänsten.