Regioner

Uppdaterades

Det är regionerna som ansvarar för
vård av skadade människor
och för transport av skadade människor.

Regionen har också ansvar för
att bussar och tåg fungerar.

Alla landets regioner
har planer för krishantering.
De har alltid full beredskap
för kriser och katastrofer.

Regionens viktigaste uppgift vid en kris
är att se till att den vanliga verksamheten
störs så lite som möjligt.
Vården ska fungera
även om många tusen skadade
måste komma till regionens sjukhus.

Du kan hitta den region som du tillhör
på den här webbplatsen:
Till Sveriges kommuner och regioners webbplats