Tre grundprinciper för krishantering

Uppdaterades

När Sverige tar hand om kriser
följer vi tre grundprinciper:

● Ansvarsprincipen
Den som har ansvar för en verksamhet i normala fall
har också ansvar om det blir en kris.
Det betyder att den vanliga sjukvården tar hand om vården
om det blir kris
och kommunerna tar hand om skolan.

● Likhetsprincipen
När det är en kris
ska en verksamheten fungera likadant
som när det inte är kris, om det går.

● Närhetsprincipen
En kris ska hanteras där den inträffar
och av dem som är närmast ansvariga.
De är först och främst
de drabbade kommunerna och landstingen
som har ansvar för insatsen.
Om de kommunerna och landstingen
inte klarar av det
ska staten hjälpa till.