Publicerades

SGU: ”Risk för besvärlig sommar med låga grundvattennivåer”

Grundvattenläget inför sommaren har försämrats efter den senaste tidens torka. Det visar den senaste månadsrapporten från SGU, Sveriges geologiska undersökning.

- Det är ett dåligt utgångsläge och konsekvenserna blir troligen att både den enskilda och den kommunala vattenförsörjningen kan komma att påverkas, om man är beroende av grundvatten. Det gäller framför allt i Götaland och Svealand, säger Bo Thunholm, hydrogeolog på SGU. 

Nivåerna i de stora grundvattenmagasinen, som framför allt kommuner använder för sin vattenförsörjning, är under de normala för årstiden i nästan hela landet. Det syntes redan i SGU:s föregående rapport. Men nu märks bristen på nederbörd även i de små grundvattenmagasinen, som personer med egen brunn i regel tar vatten ifrån. Det visar månadsrapporten för april.

- Det har regnat för lite i synnerhet i Götaland och Svealand. Det vi kan se nu är att även de små grundvattensmagasinen har fått en snabb försämring. Nivåerna i sig är inte kritiskt låga, men vi har snabbt sjunkande nivåer, säger Bo Thunholm.

Växterna suger upp regnet

Värmens ankomst har stor påverkan på grundvattenläget. När växtligheten slår ut suger den nämligen upp mycket av det regn som kommer.

Så det är svårt att se att utgångsläget inför sommaren ska kunna förbättras nu?
- Ja, det är väldigt svårt, det behövs väldigt stora nederbördsmängder i och med att växtligheten har kommit igång. Det är stor skillnad mot om vi hade fått en försenad växtsäsong. Men nu blev det tvärtom, värmen kom och växtsäsongen ser ut att komma igång relativt tidigt i stället vilket försvårar förutsättningarna. 

Är det redan nu läge för kommuner att börja vidta åtgärder för att spara vatten?
- Det måste man bedöma utifrån mer lokala förhållanden, beroende på hur förutsättningarna ser ut för vattenförsörjningen. Man får göra bedömningar från fall till fall, men man bör åtminstone göra en bedömning och vid behov vidta åtgärder.

Men även om läget ser oroväckande ut just nu, så visar tidigare år att situationen kan förändra sig. Inför sommaren 2018 var utgångsläget gott när det gällde grundvattnet. Men då blev det extrem torka under sommaren som ändå skapade problem för personer med egna brunnar. 2017 var det inför sommaren risk för vattenbrist i stora delar av landet. Men då blev augusti-september regniga månader, vilket räddade upp situationen, enligt Bo Thunholm. 

- Det finns all anledning att vara vaksam och ha beredskap. Men som vi har sett tidigare, till exempel 2017, så kan det ju rätta upp sig ändå. Men om man utgår från vad som är sannolikt så är det mycket som pekar på att vi kommer att få en besvärlig sommar med låga grundvattennivåer.

Vad skulle kunna hjälpa upp situationen som det ser ut nu?
- Stora nederbördsmängder och betydligt större mängder än normalt. Det är det som behövs, och helst i kombination med kallt väder så att avdunstningen begränsas, säger Bo Thunholm.

Källa: SGU
Publicerades

Taggar för denna sida: