Publicerades

Höga vattennivåer i Arvika

Den senaste tidens regnande har fått vattennivåerna att stiga rejält i centrala Arvika. I veckan väntas mer regn, vilket innebär risk för lokala översvämningar. SMHI varnar även för höga vattenflöden på andra håll i landet. Läs mer om hur du som fastighetsägare kan förbereda dig.
Översvämmad lekplats i Arvika. Foto: Kristin Jansson, Arvika kommun

Redan i förra veckan nådde vattnet över kajkanten i stadsparken i Arvika och kommunen började då sätta upp skyddsbarriärer mot Kattviken. Vattennivån har fortsatt stiga och ligger nu (tisdag 17/12) drygt tre decimeter över kajkanten. Eftersom marken blivit försvagad har det även uppstått slukhål på flera platser i stadsparken och i hamnen, där kommunen har spärrat av. Följ händelsutvecklingen här

Delar av stadsparken har spärrats av. Marken är försvagad och det kan bildas slukhål. Foto: Kristin Jansson, Arvika kommun

Under de kommande dagarna väntas mer regn. VA-nätet i kommunen är ansträngt och det finns risk för lokala översvämningar. Kommunen uppmanar därför fastighetsägare att kontrollera så att brunnar och dräneringsrör är rensade.

Som husägare har du eget ansvar för att skydda din egendom. Bor du i ett område där det är risk för översvämning är det bra att vara förberedd. Man kan till exempel att se över sin hemförsäkring, täta källarfönster och ventilationsöppningar och göra en utrymningsplan redan nu. Läs mer om hur du kan förbereda dig och agera vid en översvämning här.

SMHI varnar även för höga vattenflöden i andra delar av mellersta Sverige. Följ utvecklingen här.

Källor: SMHI, Arvika.se
Publicerades

Taggar för denna sida: