Publicerades

SMHI varnar för storm i norra Sverige

SMHI utfärdade på lördagen flera klass 2-varningar för storm i fjällen, från Norrbotten ner till Jämtland, och stormbyar för Norrbottens inland, Västerbottens inland- och kust, Jämtlands inland och hela Västernorrlands län.

Hela norra Sverige kommer att få kraftig blåst under söndagen med tilltagande västlig till nordvästlig vind som under kvällen och natten kan nå stormstyrka på 25 meter per sekund på kalfjällen i Lapplandsfjället och Jämtlandfjället. Detta i kombination med snöfall och snödrev. Vinden avtar under måndagen, förutom på i Lapplandsfjällen där vinden tilltar under måndag förmiddag och avtar först under eftermiddagen.

Även i Norrbottens inland, Västerbottens inland och kust, Jämtlands inland och i Västernorrlands län kan vinden nå stormstyrka i byarna.

SMHI utfärdade samtidigt en klass 1-varning för plötslig ishalka i norra Lapplandsfjällen fram till lördag kväll i samband med underkylt regn eller regn på kallt underlag.

En klass 2 stormvarning innebär att det är mycket svårt att gå upprätt. Vid snöfall och lös snö i kombination med storm är sikten obefintlig och det är farligt att vistas på fjället. Vinden kan i byarna uppgå till orkanstyrka 33 meter per sekund. Klass 2 är den allvarligaste varningsklassen för vind i fjällen.