Publicerades

UD: Anmäl dig till Svensklistan om du befinner dig nära Indien eller Pakistan

Den senaste tiden har spänningarna mellan Indien och Pakistan ökat och enligt Utrikesdepartementet riskerar läget att förvärras ytterligare. Sveriges ambassad i Indien uppmanar svenskar som befinner sig i området till stor försiktighet samt att anmäla sig till den så kallade Svensklistan.

På Svensklistan kan du lämna information om var du befinner dig och hur du kan nås. Uppgifterna kan användas av UD eller ambassaden för att kontakta dig om det uppstår en krissituation där du befinner dig. Svensklistan går att hitta här.

Ambassaden uppmanar också resenärer att iaktta stor försiktighet och undvika folksamlingar eller demonstrationer.

Svenskar i Pakistan uppmanas även att hålla sig löpande informerade om säkerhetsläget där de befinner sig. 

Enligt ambassadens uppgifter har internationell flygtrafik över Pakistan påverkats, vilket har lett till förseningar och inställda flyg. Det är därför viktigt att själv kontrollera en eventuell resa till eller från området med det egna flygbolaget.

Källa: UD
Uppdaterades

Taggar för denna sida: