Publicerades

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en klass 2-varning för höga flöden i Norrbottens läns och Västerbottens läns fjälltrakter.

De höga flödena beror främst på snösmältning men till viss del även efterföljande regn. Varningen gäller från och med fredag och kulminerar under helgen.

En klass-2 varning är den näst allvarligaste varningen och innebär mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år.

Källa: SMHI
Publicerades

Taggar för denna sida: