Publicerades

Folkhälsomyndigheten: Råd för att minska smittspridningen

Enligt Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd bör större sociala sammanhang undvikas och personer över 70 år vara särskilt försiktiga. Syftet med råden är att motverka spridningen av covid-19 och framför allt att skydda de mest sårbara i samhället – riskgrupper och äldre.

För att motverka spridning av covid-19 krävs att man alltid stannar hemma vid symtom, att man är noggrann med handhygien och att alla håller avstånd till varandra. Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika kollektivtrafik. De bör också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas.

Enligt Folkhälsomyndigheten är den främsta riskgruppen personer med hög ålder som har underliggande sjukdomar. Till exempel högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdom, lungsjukdom eller diabetes. Extra utsatta för att drabbas av allvarlig sjukdom är personer med flera underliggande sjukdomar.

Var och en i Sverige har ett ansvar för att förhindra spridning, även verksamheter. Detta är Folkhälsomyndighetens råd till verksamheter:

  • Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare.
  • Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.
  • I kollektivtrafik och allmänna färdmedel bör antalet resenärer begränsas, och antalet turer anpassas så att trängsel kan undvikas.
  • Arbetsgivare bör se till att personal och besökare håller avstånd, att anställda arbetar hemifrån och undviker onödiga resor.
  • Butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt. De bör också ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna kan stå mellan varandra.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gäller till och med den 31 december 2020 men kan upphävas tidigare, eller förlängas, om det behövs.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: