Publicerades

Stor risk för bränder i skog och mark

På grund av den ökande brandrisken sätter Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, in helikoptrar i beredskap för släckning. MSB vädjar samtidigt till allmänheten att vara försiktiga i skog och mark.

Brandriskprognoserna visar att det råder stor skogsbrandsrisk i hela Götaland men också i stora delar av Svealand. Gräsbrandsrisken gäller främst norra Götaland, Svealand och längs med södra Norrlandskusten. Prognosen gäller de närmaste dagarna.

Med anledning av den höga brandrisken förstärker MSB beredskapen för släckning av gräs- och skogsbränder med fyra helikoptrar.

MSB uppmanar alla att vara försiktiga och grilla på säkra och tillåtna platser, gärna där det finns tillgång till vatten att släcka med. 

Vissa områden har eldningsförbud. Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om förbuden. Kolla med din kommun eller din länsstyrelse vad som gäller.

Källa: MSB
Publicerades

Taggar för denna sida: