Publicerades

Socialstyrelsen: Ålder avgör inte rätt till vård

Med anledning av den diskussion som förts i media om äldre människor inte skulle erbjudas intensivvård tydliggör Socialstyrelsen att så inte är fallet. I de nationella principerna för prioritering inom intensivvård framgår att alla ska ha vård på lika villkor, oavsett ålder, något som är fastslaget i lagen sedan länge.

Prioriteringar får inte ske utifrån patienters kronologiska ålder, sociala situation, ställning eller eventuell funktionsnedsättning.

I de fall intensivvårdsplatserna inte skulle räcka till görs prioriteringen utifrån vem som har störst chans att överleva. Även om någon skulle nekas intensivvård kommer annan vård att finnas tillgänglig. Det finns också vård att tillgå för den som har andra tillstånd än covid-19, men vissa typer av ingrepp kan behöva skjutas upp.

Källa: Socialstyrelsen
Publicerades

Taggar för denna sida: