Publicerades

Äldre och riskgrupper bör vaccineras först

Personer som är 70 år och äldre, övriga riskgrupper samt personal inom vård och omsorg bör prioriteras när ett godkänt vaccin mot covid-19 finns att tillgå i Sverige. Det framgår av den delredovisning för nationell plan för vaccinationer mot covid-19 som Folkhälsomyndigheten nu lämnat in till regeringen.

I begreppet vård- och omsorgspersonal ingår personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt övrig omsorgspersonal som arbetar nära personer som riskerar att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Detta är en första delredovisning och enligt Folkhälsomyndigheten kommer faktorer som typ av vaccin samt vilket skydd vaccinet ger vägas i den slutliga bedömningen. Det finns ännu inga uppgifter om när vi kan ha ett godkänt vaccin i Sverige. 

Den nationella planen för vaccinationer mot covid-19 tas fram i samverkan mellan Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Kommuner och Regioner, nationella samordnaren för covid-19-vaccin, samt smittskyddsläkare och representanter från regionerna.

Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: