Publicerades

Undantag från 50-regeln utreds

Regeringen utreder lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Gränsen på 50 deltagare ska fortfarande gälla som huvudregel.

De eventuella undantagen rör två områden.

Det ena avser serveringsställen, till exempel kaféer och restauranger som har levande musik. Där kan det bli möjligt att anordna konserter eller andra uppträdanden. 

Det andra förslaget handlar om att förbereda för att göra undantag för vissa arrangemang med sittande publik. Detta berör till exempel idrott och föreställningar av olika slag.

Förslagen ställer krav på att arrangörerna vidtar åtgärder för att publiken ska kunna hålla avstånd till varandra så att att evenemangen kan genomföras på ett smittsäkert sätt.

Förslagen ska nu skickas på remiss, bland annat till Folkhälsomyndigheten.

Källa: regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: