Publicerades

Pfizer/Biontechs vaccin godkänt i EU

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar ett godkännande av Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19. EU-kommissionen gav på måndagen ett så kallat villkorat godkännande till vaccinet.

Efter EU-kommissionens beslut är det möjligt att påbörja vaccinering i hela EU.

EMA:s utvärdering av Comirnaty, som vaccinet heter, har visat att vaccinet uppfyller EU:s krav på säkerhet, effektivitet, kvalitet och tillverkning.

- Tillsammans med de andra länderna i EU har vi kommit fram till att nyttan med vaccinet överväger de eventuella riskerna med det. Att det nu snart finns ett godkänt vaccin på den europeiska marknaden är en viktig pusselbit i bekämpningen av pandemin, säger Charlotta Bergquist, vaccinsamordnare vid Läkemedelsverket.

I de kliniska prövningarna, med omkring 44 000 deltagare, undersöktes hur väl Comirnaty skyddade människor som inte hade haft covid-19 tidigare. Sammantaget visade studien att vaccinet ger 95% skydd mot covid-19.

Källa: Läkemedelsverket
Uppdaterades

Taggar för denna sida: