Publicerades

Gymnasieskolorna bör övergå till distansundervisning

Landets gymnasieskolor bör från den 7 december delvis stänga och övergå till fjärr- och distansundervisning till och med den 6 januari. Det rekommenderar Folkhälsomyndigheten.

Åtgärden är ett komplement till övriga smittskyddsåtgärder under hösten med anledning av den ökade spridningen av covid-19.

– Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken. Vi vill också poängtera vikten av att gymnasieeleverna följer de allmänna råden gällande bland annat att hålla avstånd även på fritiden, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Vårens rekommendation om fjärr- och distansundervisning på gymnasieskolorna togs bort den 15 juni. De långsiktiga effekterna av distansstudierna har ännu inte kunnat överskådas. Det är därför viktigt att övergången nu sker med försiktighet, menar Folkhälsomyndigheten.

Skolinspektionen har i en rapport konstaterat att elever på introduktionsprogrammen, däribland språkintroduktionen, ställdes inför särskilda utmaningar vid vårens distansundervisning. Samma sak gäller elever med social oro eller trångboddhet i hemmet, elever med behov av nära kontakt med sin lärare, eller elever som har svårt att hitta struktur och rutiner för sina studier. Dessa elever omfattas därför inte av den nya rekommendationen om distansundervisning.

Andra undantag från Folkhälsomyndighetens rekommendation är:

  • praktiska moment som inte kan skjutas upp,
  • nationella prov,
  • andra examinationer som inte går att genomföra på distans,
  • elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion,
    och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.
Källa: Folkhälsomyndigheten
Publicerades

Taggar för denna sida: