Publicerades

SMHI: Klass 2-varning för mycket höga flöden

SMHI varnar för mycket höga flöden i Byälven i Värmlands län och i Upperudsälven nedströms Dals Långed i Västra Götalands län.

Stora nederbördsmängder i december har i kombination med redan fulla sjöar lett till att vattendragen i Värmland och Dalsland stiger.

Flödena i Upperudsälven är stigande och väntas nå klass 2 mycket höga flöden under de första dagarna i januari. Även flödena i Byälven är fortsatt stigande. Kulmen väntas i början av januari.

Klass 1-varning för höga flöden har utfärdats för biflöden till Byälven och Upperudsälven.

Varning klass 2 för mycket höga flöden innebär översvämningsproblem på utsatta ställen.

Källa: SMHI
Publicerades

Taggar för denna sida: