Publicerades

Regeringen föreslår tillfällig pandemilag

Regeringen föreslår att en tillfällig pandemilag för covid-19 ska gälla från den 15 mars 2021 till och med mars 2022. Syftet med lagen är att fler verksamheter än idag ska kunna omfattas av smittskyddsregler.

Förslaget skickas nu ut på remiss till berörda aktörer.

Verksamheter som föreslås omfattas är:
•    allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
•    platser för fritids- eller kulturverksamhet
•    handelsplatser
•    kollektivtrafik
•    användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Det föreslås också en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud mot att vistas på en särskild plats.

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att besluta om mer långtgående åtgärder för att förhindra trängsel. Det kan handla om nedstängning av till exempel butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.

Källa: regeringen
Publicerades

Taggar för denna sida: