Publicerades

Snabbtester för personal inom vård och omsorg

Staten går in och medfinansierar så kallade snabbtester för att regionerna snabbt ska kunna upptäcka smitta på till exempel äldreboenden. Det meddelade regeringen i dag.

Så kallade snabbtester, antigentester, kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av utökad testkapacitet. De kan till exempel användas för regelbunden undersökning av hälso- och sjukvårdspersonal och personal inom äldreomsorgen för att skydda patienter och omsorgstagare.

Snabbtester kan också användas inom öppen- och akutvård där det är viktigt att snabbt få ett provresultat.

Antigentester är inte lika känsliga som PCR-tester, skriver Folkhälsomyndigheten. Negativa testresultat hos personal som inte själva upplever sig ha symtom utesluter därför inte covid-19. Därför är det bra att testa personalen regelbundet, till exempel en eller ett par gånger i veckan.

Källor: regeringen, Folkhälsomyndigheten, SKR
Publicerades

Taggar för denna sida: