Publicerades

Förändrad riskbedömning

Folkhälsomyndigheten ändrar sin riskbedömning avseende fall av coronavirus i Sverige. Risken för allmän smittspridning bedöms som låg.

Den nya bedömningen bygger på en analys av virusets spridning i världen och baseras på en femgradig skala med nivåerna mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög. Risken för att upptäcka fall av coronasmitta i Sverige är hög men risken för allmän spridning i landet bedöms som låg.

För mer information se Folkhälsomyndigheten.

Publicerades

Taggar för denna sida: