Publicerades

Regeringen klassar coronavirus som samhällsfarlig sjukdom

Regeringen klassade vid ett extrainsatt sammanträde den 1 februari det nya coronaviruset som en samhällsfarlig sjukdom. Detta som en beredskapsåtgärd för smittskyddsmyndigheterna att kunna fatta snabba beslut om karantän om det blir nödvändigt.

Beslutet innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus (2019-nCoV). Förordningen gäller från den 2 februari 2020.

Att klassa det nya coronaviruset som allmänfarligt och samhällsfarligt stärker beredskapen, enligt Folkhälsomyndigheten. Lagstiftningen behöver vara på plats om Sverige skulle få smittspridning i samhället av det nya viruset. Risken för spridning bedöms för närvarande som mycket låg.

Genom förordningen finns nu möjligheter att vidta åtgärder som exempelvis karantän och isolering av smittsamma eller sjuka personer vid risk för spridning av coronaviruset.

Källa: regeringen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: