Publicerades

SMHI: Varning klass 3 för extremt höga flöden i Nissan och Lagan

Varning klass 3 för extremt höga flöden är utfärdad för Lagan från biflödet Bolmån, sjön Kösen, ned till mynningen i havet. Uppdaterad 24/2 16:30

SMHI har även utfärdat varning klass 2 mycket höga flöden för Viskan, Ätran och Nissan.

För aktuell information se SMHI:s varningar.

Varning klass 3 extremt höga flöden i vattendrag innebär allvarliga problem med översvämningar. Nivån uppkommer i snitt vart femtionde år.