Publicerades

UD och MSB har hämtat hem tolv svenskar från Wuhan i Kina

Under helgen har en EU-gemensam transport genomförts för att ta hem de tolv svenskar som velat lämna Wuhan i Kina.

Folkhälsomyndigheten har bidragit med stöd så att resan kunde genomföras utan risk för smittspridning. MSB bistod med stöd och samordning under transporten. Ombord på flyget fanns även personal från MSB med krisstödskompetens.

Källor: UD, MSB
Publicerades

Taggar för denna sida: