Publicerades

Myndigheterna om det nya coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten är sannolikheten låg att det nya coronaviruset, 2019-nCoV, kommer att spridas i Sverige. Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Utbrottet har sitt ursprung i staden Wuhan i centrala Kina men fall har upptäckts även i andra länder. Risken för att smittan ska spridas i det svenska samhället bedöms för närvarande som mycket låg, men i och med det omfattande resandet i världen går det inte att utesluta att enstaka fall upptäcks i landet. Folkhälsomyndigheten har metoder på plats som i så fall gör det möjligt att snabbt ställa diagnos.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt svar på vanliga frågor om sjukdomen

Symtom och smittspridning

Tecken på infektion är luftvägssymtom, feber och hosta. Ett antal dödsfall kopplas till 2019-nCoV, men de avlidna hade en annan allvarlig underliggande sjukdom.

Mycket tyder på att viruset till en början spridits från djur till människa. Det finns tecken på att viruset också kan spridas mellan människor. Hittills pekar ingenting på att viruset skulle spridas särskilt effektivt mellan människor. Ny kunskap om viruset utvecklas dock hela tiden, mycket är ännu okänt, skriver Folkhälsomyndigheten.

Råd vid resor i området Wuhan, Kina

Sveriges ambassad i Kina uppmanar svenskar på plats att följa händelseutvecklingen och lokala myndigheters anvisningar. Svenskar bör också undvika marknader där djur och fjäderfä finns och inte ha kontakt med personer som har symtom på luftvägsinfektion.

Ambassaden rekommenderar även svenskar som besökt Wuhan att ha god hand- luftvägs- och personlig hygien (nysa och hosta i armveck, tvätta händerna omsorgsfullt med tvål och vatten som därefter torkas och sedan desinfektionsmedel som får lufttorka).

Den som utvecklar luftvägssymtom inom 14 dagar efter vistelse i Wuhan bör uppsöka läkarvård och samtidigt informera sjukvårdspersonalen om sin vistelse i området.

 
Uppdaterades

Taggar för denna sida: